6725 Szeged, Csillag u. 18.

+36(20)941-7376

Gyalugépek

Kereső

Kategóriák

Gyártók

Vastagoló gyalu, egyengető gyalu, kombinált gyalu, valamint négyoldalú gyalugép faanyagok, gerendák, deszkák, lécek méretre gyalulására.

  Gyalulás

  Az anyag megmunkálását a gyalugépeknél a nagy sebességgel forgó késtengelybe befogott gyalukések végzik.

  A forgácsoló főmozgást mindig a nagy sebességgel forgó késtengely végzi, az előtoló mellékmozgást pedig a kézi, vagy gépi erővel előtolt faanyag.

   

  A kések szerkezete, méretei és szögértékei a késtengelyek szerkezetétől és a gyalukés feltételeitől függnek.

  A szabályos és gondos beállítás fontos kritériuma, hogy valamennyi kés vágóéle ugyanazon forgási hengerfelületet írja le.

  A befogás módja szerint a késtengely lehet fedőlapos (csavarleszorításos), hasítékba fogott szerszámú és ékléces.

  Az ékléc a késtengelyt alkotó acélhenger palástfelületébe mart, és a tengelyvonallal párhuzamos horonyba oldalról csúsztatható be. A hornyok a hengerpalást felé szűkülnek, a késeket a ékléc és a horony fala közé helyezik. Az éklécet csavarokkal előfeszítik, így szorítják a kést a horony falához. A késtengely forgásakor az ékléc, tehetetlenségéből adódóan, sugár irányú erőhatást gyakorol a késtengelyre, így a palást felé szűkülő horonyban létre jövő ékhatás következtében a késeket az előfeszítésnél nagyobb erővel szorítja a horony falához, megakadályozva a kés kirepülését.

  A késtengelyben a gyalukések száma általában páros, kettő-, négy-, hat-, nyolc-, esetleg tizenkettő késsel.

  Az egyenes késtengelyek mellett egyre gyakoribb a ferde élű, spirális késtengely.

  Az egyenes élű késtengely esetén egy-egy kés érintkezése az anyaggal előbb befejeződik, mint ahogy a következő kés elkezdené forgácsolását. Ennek következménye a forgácsoló erő ingadozása, valamint a fellépő rezgéseké. Spirális késtengely alkalmazásával a rezgés erősen csökkenthető.

   

  Gyalugépek késcseréje

  - a kések cseréje során ügyelni kell a tárolás, a ki- és beszerelés szabályaira,

  - a késtartó tengelybe csak azonos tömegű gyalukéseket szabad beszerelni,

  - a kések tengelybe helyezésekor a rögzítő csavarokat először csak lazán szabad meghúzni, hogy később a kések azonos „kiállásúra” történő beállítása biztosított legyen,

  - a rögzítő csavarok szorításánál a csavarkulcsot tilos meghosszabbítani (pl. csődarabokkal), mert ez a csavarmenet megszakadásához vezethet, ami gyengíti a csavarkötést

  - új és felújított gépek vagy késtengely esetén szakemberrel kell elvégeztetni a késtengely statikai és dinamikai kiegyensúlyozottságának ellenőrzését, ill. annak elvégzését,

  - a kések tömegét beszerelés előtt ellenőrizni kell. Ha a kés tömegeloszlása egyenletes, a gyalukés beszerelhető.

  - a kések beszerelése és a csavarok megszorítása után az ellenőrzés legegyszerűbb módja a rövid ideig tartó üresen járatás, amely az üzemi fordulatszámnál alacsonyabb fordulatszámon történik, további ellenőrzési lehetőség a próbagyalulás.

  Késcsere után 10-15 perc gyalulás után a késrögzítő csavarok után húzása, ill. ellenőrzése kötelező.

  A forgó főmozgást végző szerszámok akkor működnek rezgésmentesen, ha súlypontjuk az elméleti forgástengelyen van. Ha a súlypontjuk kívül esik a fogástengelyen, a keletkező centrifugális erő lengésbe hozza a késtartó tengelyt. Ez káros igénybevételnek teszi ki a megmunkáló gép csapágyait, szerkezeti elemeit és egyenetlen felületet okoz. A forgácsoló szerszámokat ezért ki kell egyensúlyozni. A kiegyensúlyozás lehet statikus és dinamikus.

  Az egyszerű és rövid szerszámokat elegendő statikusan kiegyensúlyozni. Dinamikus kiegyensúlyozás szükséges a karcsú és nagy fordulatszámú, nagy tömegű szerszámok esetében.

  A szerszámok kiegyensúlyozása már a betétkések beállítása előtt kezdődik. A kések tömegét nagy pontosságú mérlegeken ellenőrzik. A szemben fekvő kések tömegének mindenképpen azonosnak kell lennie. Az esetleges többlet tömeget köszörüléssel távolítják el a késekről.

   

  A gyalugépek csoportosítása

  • egyengető gyalugépek
  • vastagoló gyalugépek
  • kombinált gyalugépek
  • többfejes gyalugépek

  Egy kombinált vastagsági gyalugéppel, a felső gyalurésszel előkészíthetjük a munkadarab színoldali felületeit. A munkadarab másik két síkját pedig az alsó vastagoló résszel alakíthatjuk simára és tökéletesen párhuzamos élűre. Minél hosszabb a gyaluasztal, annál simább és egyenesebb lesz a megmunkált darab.

  Egyengető gyalugép

  Az egyengető gyalugépen a munkadarabok éleinek és lapjainak egyenes síkú és derékszögű megmunkálását végzik. A gyalulás célja a technológiai bázisfelületek kialakítása. A munkadarab előtolása kézzel történik.

  A késtengely fedésére többféle megoldás ismeretes.

  Közülük bármelyik van a gépen, ügyelni kell arra, hogy a védőburkolat gyalulás közben meggátolja a szerszám érintését (önzáródó védőberendezés).

  A késtengely vezetővonalzó mögötti részét rögzített burkolattal kell ellátni.

  Az anyagot vagy a késtengely előtt a kéz visszaemelésével, vagy a kéz átemelésével a késtengely mögött kell leszorítani.

   

  Vastagsági gyalugép

  Vastagoló gyalugép felépítése

  - Gépállvány: a vastagoló gyalugép gépállványa zárt szerkezetű, felső részén helyezkedik el a késtengely és az előtoló szerkezet.

  - Gépasztal: síkba munkált öntöttvas lap, mely emelhető, süllyeszthető a faanyag vastagságának megfelelően. Az asztal síkjában szabadon futó támasztóhengerek vannak.

  - Előtoló berendezés: két részből áll:

  - osztott bordázott behúzó henger,

  - sima felületű kitoló henger.

  - Leszorító gerenda: a késtengely és az előtoló hengerek között található.

  - Védőberendezés: visszacsapó kilincssor: az anyag visszasodrását akadályozza meg.

  - Elszívó burkolat: egyben védőburkolat is.

   

  A gép meghajtása kétféle lehet:

  - közös motor hajtja a késtengelyt és az előtoló egységet,

  - külön motor tartozik a késtengelyhez és az előtoló egységhez.

  Egy oldalt már egyengetett faanyag pontos vastagsági méretre való forgácsolására szolgáló gyalugép. A szerszám asztallap feletti elrendezésű, előtte az etetőoldal felől van a visszavágást gátló berendezés, a rovátkolt, rendszerint osztott és rugózott etetőhenger, valamint az osztott és rugózott nyomóléc. Mögötte az elszedő oldalon van a sima, egytagú kitolóhenger és nyomóléc. Az asztallap a gépvázba szerelt vezetékeken függőleges irányban állítató. Az asztallapba vannak szerelve az abból kiálló súrlódáscsökkentő asztalhengerek.

   

  Kombinált gyalugép

  Kisebb faipari üzemekben kombinált gyalugépeket használnak, amelyen a gépbeállítástól függően egyengető vagy vastagsági gyalulás végezhető.

  A gép beállítása, ellenőrzése és kezelése megegyezik az egyengető, vagy vastagsági gyalugépekével.

  Alapvető követelmény, hogy mindig csak egy szerszámmal szabad dolgozni.

   

  Több szerszámtengelyes gyalugépek

  A több szerszámtengelyes gyalugépek egy áteresztéssel részleges vagy teljes keresztmetszeti megmunkálást végeznek.

   

  GYALUGÉPEK PARAMÉTEREI ÉS MŰKÖDÉSÜK

  Az egyengető-, vastagsági- kombinált, és többfejes gyalugépek a tömörfa keresztmetszeti megmunkálását végzik. Összefoglalóan a gyalugépek működéséről és paramétereiről beszélhetünk. Az egyes gyalugépek működésénél az eltérő sajátosságokat külön kiemeljük.

  A gyalugépek indítás előtti ellenőrzését a megmunkáló szerszám vizsgálatával kell kezdeni.

  Csak olyan késtartó tengelyt szabad használni, amelyen fel van tüntetve a megengedett fordulatszám. A megengedetnél, magasabb fordulatszámon való működtetés a szerszám kirepülését okozhatja. A késtartó-fejbe ép, éles, egyenlő súlyú és élezésű szerszámok kerültek rögzítésre, azonos késkiállással. A késkiállás ellenőrzése hagyományos módon gyalult léccel, idomszerrel, vagy indikátorórával történik. Az egyengető gyalugép szerszám-éleinek kiállása 0,7-1,0 mm közötti, a vastagoló gyalugépnél 0,5-0,7 mm. A késeket takaró védőburkolat felhelyezése nélkül, a gépet beindítani és üzemeltetni tilos.

  Az egyengető gyalugépen a vezetővonalzó előtti részen a késtengelyt lengő védelemmel kell ellátni, a vezetővonalzó mögötti részen is gondoskodni kell a védőburkolat felhelyezéséről, rögzítéséről.

  A kések beállítása és rögzítése után az ellenőrzés módja a rövid ideig tartó üresen járatás, amely az üzemi fordulatszámnál alacsonyabb értéken zajlik.

  A tengely és a kések beállítása után az asztallapok beállítása következik. Egyengető gyalugépen először az elszedő asztallapot kell úgy beállítani, hogy szintje pontosan a késélkörével essen, egybe. Az adagoló asztallapot a hátsó asztallappal párhuzamosan kell beállítani, vízmértékkel kereszt- és hosszirányban egyaránt ellenőrizve. A fogásmélység beállítása ezután következhet. A vastagsági gyalugép üzemeltetésénél az asztallapot olyan magasságúra kell állítani, hogy az állítófa a kések élét éppen csak érintse.

  A fogásmélység maximális értéke az egyengető gyalugépen 3mm, a vastagoló gyalugépen 5 mm. Ellenőrizni kell a védőburkolatotokat, az anyag visszasodrását megakadályozó védőköröm-sorozatot meglétét. Az előtolási sebességet a faanyag minőségétől a forgácsolás mélységétől függően úgy kell beállítani, hogy a forgácsolási sebesség ne csökkenjen az előírt érték alá.

  A gyalugép további ellenőrzése a próbagyalulással folytatódik. Késcsere után 10-15 perc gyalulást követően a késrögzítés ellenőrzése, a befogás módjának függvényében azok megfelelő után igazítása, szorítása szükséges.

  Összefoglalva a gép indítása előtt a gép kezelőjének minden esetben ellenőriznie kell az alábbiakat:

  - A gép elektromos kábeleinek, csatlakozásainak, kapcsolónak épségét.

  - A késtengely központosított ütemes futását, a kések biztonságos rögzítését, vágó-éleinek épségét.

  - A védőberendezések állapotát, megfelelő rögzítését. Az asztal a kések él-köréhez viszonyított magasságát, távolságát, rögzítettségét.

  - A vezetővonalzó beállítását, rögzítettségét, a porelszívó egység megfelelő csatlakoztatását a porelszívó rendszerhez.

  - A berendezést vészhelyzetben le kell állítani, a főkapcsolóval áramtalanítani. Csak áramtalanított állapotban lehet a javítási munkálatokat elvégezni.

  Az egyengető gyalugépeket 1,5-3,5 kW teljesítményű motor hajtja. Ezek a motorok 1440-2880 fordulat/perc fordulatszámmal működnek.

  A vastagsági gyalugépek késtengelyt hajtó motorjának teljesítménye a gép munkaszélességétől függően 6-20kW, fordulatszáma általában 4000-6000 1/min.

  A spirális késtengelyek fordulatszáma a 8000-10000 fordulat/percértéket is eléri. A vágósebesség értéke 30-40 m/s.